Javnost i Mobilna aplikacija za informiranje svih korisnika o stanju u prometu na autocestama te planova upravljanja prometom (TMP)

09.08 2021.
Javnost i Mobilna aplikacija za informiranje svih korisnika o stanju u prometu na autocestama te planova upravljanja prometom (TMP)
Mobilna aplikacija za informiranje svih korisnika o stanju u prometu na autocestama te planova upravljanja prometom (TMP), je za javnost najinteresantniji dio Crocodile 3 Croatia projekta jer će korisnici direktno imati benefite od iste. Naravno, to ne umanjuje ulaganje u druge sustave i opremu na dionici u Centrima za nadzor i upravljanje prometom duž cijele mreže autocesta.

Upravo iz naprijed navedenoga, zainteresiranost javnosti nije nedostajala nakon što su Hrvatske autoceste d.o.o. pokrenule postupak javne nabave za izvođenje radova iste, te su svi mediji koji prate rad Hrvatskih autocesta d.o.o. prenijeli vijest o planiranim radnjama i aktivnostima i ulaganju u nove tehnologije, a sve kako bi korisnici dobili još bolje i sve potrebne informacije. 
Da podsjetimo, Mobilna aplikacija te planovi upravljanja prometom (TMP) financiraju u sklopu Ugovora o bespovratnim sredstvima u okviru instrumenta za povezivanje europe (CEF), sklopljenog između Izvršen agencije za inovacije i mreže (INEA) a od 01.04.2021.godine (CINEA) i Upravitelja autocesta i državnih cesta (sufinanciranom 85% od strane INEA-e, sada CINEA-e), gdje Hrvatske autoceste d.o.o. imaju obvezu, između ostaloga, osigurati isporuku usluga krajnjim korisnicima kroz provedbu novih aplikacija za širenje informacija u slučaju nužde i velikih događaja, modernizacije sustava prikupljanja podataka i informacijskog sustava za krajnje korisnike, kao i implementacije prekograničnih usluga informiranja o prometu.

U tom smislu, pojednostavljeno rečeno, a sukladno EU Direktivi 2010/40/EU, obveza je izraditi aplikacije u cilju informiranja krajnjih korisnika u realnom vremenu o stanju u prometu i meteorološkim uvjetima na javnim cestama svih upravitelja autocesta te na području državnih cesta, kao i pružati informacije o stanju u prometu na javnim cestama u zemljama u okruženju koje su članice Crocodile projekta (Slovenija, Italija, Austrija, Mađarska, Češka). 
Jedan od glavnih ciljeva je razviti novu jedinstvenu mobilnu aplikaciju koja će objediniti funkcionalnosti iz svih područja interesantna široj javnosti: pregled trenutnog stanja i prohodnosti te izvanrednih obavijesti (stanje na cestama).