PARTNERI

Hrvatske autoceste d.o.o. kao koordinator i Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)  potpisali su Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt  "Crocodile 3 Croatia". Sporazumom je utvrđen iznos bespovratnih sredstava iz CEF-a (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe) u iznosu od:  4.161.600,00 EUR.

Partneri za realizaciju projekta:

Koordinator projekta 


Korisnici