Brošura Crocodile3Croatia

12.10 2018.
Brošura Crocodile3Croatia
Projekt CROCODILE pokrenut je na europskoj razini s ciljem postizanja usklađenosti inteligentnih transportnih sustava (ITS). Crocodile 3 Croatia predstavlja nadogradnju tehničkog opsega koji će biti usvojen kroz projekt Crocodile 2. 

više o temi pogledajte u BROŠURI