Održana tehnička radionica projekta CROCODILE 2 i CROCODILE 3

11.12 2018.
Održana tehnička radionica projekta CROCODILE 2 i CROCODILE 3
Krajem studenog u Temišvaru, Rumunjska održana je tehnička radionica projekata Crocodile 2 i Crocodile 3. Predstavnici država partnera projekta izvijestili su ostale o trenutnom stanju projekta i planovima za naredno razdoblje. Također su definirani projekti koji će biti predmet EIP evaluacije. Glavni fokus ove radionice bio je na statičkim podacima. 
Sve aktivnosti projekta CROCODILE usklađene su sa zahtjevima ITS Direktive i pripadajućih delegiranih propisa. Večina aktivnosti do sada bila je usmjerena na razmjeni dinamičkih podataka gdje je do sada postignut i vidljiviji napredak. Međutim statički podaci nisu bili u fokusu aktivnosti. 

Svrha ove radionice bila je definiranje postojećeg stanja, te definiranje daljnje perspektive i strategije, te spremnosti država članica da počnu razmjenjivati statičke podatke o cestama kojima gospodare. Sudionici su prezentirali informacije o dostupnosti i obradi statičkih podataka u državama članicama. Rasprava je pokazala da su mnoge kategorije statičkih podataka definiranih delegiranim Uredbama već dostupne, ali u nekom drugom obliku. 

undefined
Zaključeno je da nema smisla razmjenjivati sve dostupne statičke podatke jer nisu svi od njih relevantni za susjedne operatore autocesta. Svrha razmjene podataka leži u unapređenju usluga za krajnjeg korisnika čime se poboljšava sigurnost, što opet pridonosi ostvarivanju odredbi koje proizlaze iz ITS direktive. Podaci se mogu razmjenjivati putem nacionalne pristupne točke (NPT-e), ali u prvom koraku to se također može rješavati bilateralno. 

Pet susjednih država članica dala je predanost uspostavi pilot projekta razmjene statičkih podataka preko njihovih nacionalnih granica. Sljedeći koraci uključuju specifičnije rasprave o relevantnosti kategorija podataka, koji standardi se mogu koristiti, kao i ulogu nacionalnih pristupnih točaka. Nadležni cestovni operatori trebali bi se ponovno sastati u ožujku 2019. kako bi koordinirali svoje napore.