Potpisan Ugovor za implementaciju meteoroloških stanica (faza I)

18.03 2021.
Učinkovito upravljanje prometom u potpunosti ovisi o brzoj detekciji promjene vremenskih uvjeta. Sustav mjerenja podataka o vremenskim uvjetima sastoji se od automatske meteorološke mjerne postaje s pripadajućim senzorima i sondama koje prikupljaju meteorološke podatke iz okoline.
Tako mjerne postaje koje se nalaze na trasi autoceste daju izlazne podatke na temelju kojih promjenljivi prometni znakovi na trasi autoceste mogu upozoriti sudionike u prometu na eventualne opasnosti. Iz postojećeg je stanja sustava vidljivo da autoceste nisu dovoljno pokrivene meteorološkim postajama jer postoje brojna mjesta sa specifičnim vremenskim uvjetima koja utječu na sigurnost prometa i na koje je potrebno na vrijeme reagirati.

Hrvatske autoceste d.o.o. su s tvrtkom Led elektronika d.o.o. iz Ivanić Grada potpisale Ugovor za radove prve faze implementacije meteoroloških stanica na dionicama autoceste A1 (Bosiljevo II – Karamatići), A3 i A4 na iznos od 6.102.735,00 kn.
Radovi se izvode sukladno implementaciji EU projekta Crocodile 3 Croatia, sufinanciranog u iznosu od 85%.
Rok za dovršetak radova i implementaciju opreme je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao.