Prezentacija Crocodile 3 Croatia projekta na 8. Kongresu „Novo normalno“ u organizaciji Hrvatskog društva za ceste Via Vita, održano u Opatiji 21.-23.11.2021.godine

24.11 2021.
Prezentacija Crocodile 3 Croatia projekta na 8. Kongresu „Novo normalno“ u organizaciji Hrvatskog društva za ceste Via Vita, održano u Opatiji 21.-23.11.2021.godine
Hrvatsko društvo za ceste - Via Vita redovitom organizacijom kongresa već više desetljeća okuplja stručnjake i zainteresiranu javnost raspravama, okruglim stolovima i predavanjima s temama vezanim uz cestovno povezivanje. Budući da se strateškim dokumentima Vlade Republike Hrvatske i Europske unije sve više naglasak stavlja na multimodalnost, ovakav cehovski pristup prometnim pitanjima više nije dovoljan. Povezivanje razvojnih planova različitih vidova prometa oblikuje sve aktualne i buduće projekte, stoga je naš tradicionalni cestovni forum već dvije godine uspješno proširen pozivom široj stručnoj javnosti koja se bavi prometom. Kongres je potaknut potrebom da se sudionici prometnog sektora okupe na jednom mjestu, rasprave aktualne teme i međusobno razmjene promišljanja o sadašnjem trenutku, operativnim planovima za narednu godinu, kao i o konceptu i strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske.

undefined

Kako bi još više približili Crocodile 3 Croatia projekt stručnoj, ali i općoj javnosti, u sklopu Kongresa smo prezentirali i navedeni projekt. Naglasak je stavljen na ulaganje napora na tehničkoj, organizacijskoj i distribucijskoj razini. Za krajnjeg korisnika, projekt će pridonijeti poboljšanju povjerenja kroz pružanje informacija o stanju i prohodnosti na svim autocestama i državnim cestama, o nailasku na neki izvanredni događaj, a samim time potičući na taj način ponašanje u skladu s predviđenim strategijama upravljanja prometom. Implementacijom nove opreme i sustava te aplikacije za krajnje korisnike pridonijeti će se unificiranju upravljanja prometom autocestama, harmonizaciji prometnih tokova te pružanju svih informacija u realnom vremenu.